Organisatie en communicatie bij verandering – Innovatieversneller – Teksten met diepgang – Paardenworkshops

CV op LinkedIn

Naar Ruth haar cv profiel op LinkedIn.

Owner, Bits & Pieces
info@bitspieces.nl

Samenvatting

Adviseur en aanpakker met als specialisatie organisatieverandering:
– ontwerpen veranderproces, creëren van een bedding waarin verandering/vernieuwing mogelijk wordt, inspireren en samenwerken, initiëren van dialoog en interactie, betekenis geven van de verandering en meenemen van alle betrokkenen
– richting geven in verander- en innovatieprocessen (oa met gebruikmaking van het ‘Wiel van verandering’), communicatie bij verandering
– storytelling
– ‘agile’ werken: procesbegeleiding met scrum
– workshops ‘persoonlijk & nieuw leiderschap’ met paarden
Expertisegebieden: sociaal domein, mobiliteit, energie, duurzaamheid, mvo
Tweetalig: frans-nederlands

En in mijn pallet zit ook nog een andere tak van sport: soms werkzaam als cranio-sacraal therapeut

Ervaring

Owner Bits & Pieces

mei 1996 – heden (19 jaar 11 maanden)
Organisatie, innovatie en communicatie bij veranderingen & horse assisted leadership

Innovatieversneller swvo

januari 2016 – heden (3 maanden)

Begeleiden en versnellen van sociale innovatie in de Oosterschelderegio, samen met Zeeland Bruist en vertegenwoordigers van alle betrokkenen.

Scrummaster Provincie Overijssel

februari 2016 – heden (2 maanden)
Scrummaster bij de Eenheid Wegen en Kanalen voor project implementatie Asset Management.

Projectmedewerker Porthos

augustus 1915 – heden (100 jaar 8 maanden)
Organisatie en communicatie voor het uitvoeringsorgaan Wmo en Jeugdwet van de gemeenten op Walcheren (Middelburg, Veere, Vlissingen)

Communicatie adviseur sociaal domein Gemeente Middelburg

oktober 2011 – januari 2015 (3 jaar 4 maanden)
Communicatief begeleiden van de decentralisaties in het sociale domein. De hele cyclus van het project: van (interactieve) beleidsontwikkeling in het prille begin tot en met de uitvoering! Standplaats afdeling Bestuursondersteuning gemeente Middelburg, werkzaamheden voor gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen die zich voor dit complexe project verenigd hebben in ‘Walcheren voor Elkaar’.

Communicatie regisseur Porthos – gemeente Vlissingen

juli 2011 – mei 2012 (11 maanden)
Porthos, loket voor welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het loket voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van Vlissingen. Feestelijke opening in januari 2012.

Communicatieadviseur DELTA

2006 – 2012 (6 jaar)
Alle voorkomende werkzaamheden op de afdeling corporate communicatie en bij diverse divisies.
Communicatieadviseur van de Centrale Ondernemingsraad

Senior communications advisor E.ON Benelux

januari 2010 – maart 2011 (1 jaar 3 maanden)Rotterdam en omgeving, Nederland
Senior communicatieadviseur voor het Bezoekerscentrum van E.ON op de Maasvlakte. De rode draad van het Bezoekerscentrum is de dialoog tussen E.ON en zijn doelgroepen. Mijn taak is deze dialoog (mede) op gang te brengen en het bezoekerscentrum beter te benutten.

Communicatie adviseur gemeente middelburg

2008 – 2009 (1 jaar)
Onder andere:
Procescommunicatie en eindredactie Kwaliteitsatlas Middelburg 2030:
“Bij deze wil ik ook graag aan jou de waardering van ons College van B&W en van de directie overbrengen over de kwaliteit van de ‘Kwaliteitsatlas Middelburg’. We zijn er allen trots op, zeker gelet op het feit dat we dit samen met jou in eigen beheer tot stand hebben gebracht. Hartelijk dank.”

Communicatie adviseur FileProof Ministerie van Verkeer en Waterstaat

2007 – 2008 (1 jaar)Rotterdam en omgeving, Nederland
In het kader van Fileaanpak op de korte termijn (FileProof) heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat ruim 60 projecten uitgevoerd om in de periode van 2006-2009 het aantal files te verminderen. Ik was communicatieadviseur en woordvoerder voor ruim tien van deze projecten en mede-organisator van het eindcongres in De Doelen.

Communicatie adviseur Zeeuws Archief

1999 – 2003 (4 jaar)
Begeleiden op communicatief gebied van de fusie van drie archieven tot het Zeeuws Archief. Ontwikkelen nieuwe identiteit en alle communicatiemiddelen. Organisatie opening met Pieter van Vollenhoven, Raccoon en Boudewijn Buch.

Organisatie feestelijke mijlpaal bij de ontsluiting archieven van de Deltawerken op Neeltje Jans (met Minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat.)

Diploma’s/certificaten

Mastercourse Communicatie Scrum

Scrum Company, Licentienummer 76580
mei 2015 – heden

Het wiel van leiderschap en verandering

Ellie van der Est
mei 2015 – heden

Ervaring als vrijwilliger en goede doelen

Ambassador Bikofarewell

maart 2016 – heden (1 maand)Welzijn van dieren
Naar aanleiding van de dood van een van mijn paarden, Biko, probeer ik eigenaren van paarden bewust te maken van het belang van een ‘paardwaardig afscheid’. Zie https://www.facebook.com/Bikofarewell/ of https://youtu.be/KPrwzQ1W_iY

Mede-oprichter Zeeuws Steenuilfonds

maart 2016 – heden (1 maand)Welzijn van dieren
Mede-oprichter van het Zeeuws Steenuilfonds. De steenuil (Athena noctua) is de kleinste uilensoort. Om de steenuil in Zeeland meer bekendheid en geliefdheid te geven en ze te beschermen is het Zeeuws Steenuilfonds opgericht. Dit fonds maakt deel uit van de stichting Het Zeeuwse Landschap.

Ambassador Kattaikkuttu Youth Theatre School

heden – Kinderen
Kansarme kinderen krijgen een reguliere opleiding gecombineerd met een theateropleiding in het lokale straattheater. Een beroep (ambacht) waarmee ze hun brood kunnen verdienen! Het mes snijdt aan drie kanten. De kinderen belanden niet in de kinderarbeid, ze krijgen een geweldige opleiding én er wordt een nieuwe generatie kuttu-acteurs opgeleid. Zie www.kattaikkuttu.org.

Public Relations, fondsenwerving en communicatie Indoor Zeeland

1999 – 2007 (8 jaar)
Met 300 vrijwilligers een professioneel internationaal concours hippique organiseren, dat geeft een kick

Projecten

Zeeland Bruist!

Startdatum: juni 2014
Netwerk van 9 professionals die samen sociale innovatie in Zeeland begeleiden en versnellen.

Strategisch communicatieplan ‘Niet Zonder Jou’

Startdatum: juni 2014
Niet Zonder Jou! onderzoekt hoe cliënten van Arduin met een verstandelijke en/of psychische beperking kunnen meedoen in de buurt waar zijn wonen. Met drie proeftuinen op Walcheren vergroten Stichting Arduin en Stichting Welzijn Middelburg de verbinding tussen burgers. Een aantal vrijwilligers – wij noemen ze buurtmakelaars – brengt mensen uit de buurt met elkaar in contact.

University of Applied Sciences & Scalda

september 2010 – maart 2011
communicatie rondom de lancering en studentenwerving van de unieke minors Nucleaire Technologie op mbo en hbo niveau aan de HZ University of Applied Sciences en Scalda.

ONS Brabantse Wal

Startdatum: december 2014
Teksten website en huis aan huiskrant ONS Brabantse Wal om de inwoners van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht voor te lichten over de veranderingen in zorg en ondersteuning.

Our Common Future (OCF 2.0)

2010 – 2011
Roadmaps for Our Future Society
De wereld is in beweging. We kunnen niet doorgaan op de oude voet. Meer dan ooit moeten we met elkaar werken aan een duurzame maatschappij. Maar we missen daarvoor een visie op de toekomst, een droom waar we over vijfentwintig jaar willen zijn. De kern van het OCF 2.0 Project is om met een groep van tussen de twee- en driehonderd mensen in korte tijd een inspirerende visie te ontwikkelen op de maatschappij van morgen. Welke droom staat ons dan voor ogen en op welk terrein? En als we dat helder hebben, waar moeten we dan nu aan gaan werken? Uitgangspunt is het idee dat mensen anders gaan denken en doen als ze een nieuw perspectief hebben om naar toe te werken.

Deelnemer in crowdsourcing project. Themagroep Spiritualiteit en Duurzaamheid. Onder andere met toepassing van Theory U van Otto Scharmer.

Talen

French: Moedertaal of tweetalig

Engels: Volledige professionele vaardigheid

Duits: Professionele werkvaardigheid

Opleiding

SIOO interim management en organisatieverandering

2013 – 2014
Opleiding vanwege de rode draad in mijn werk: communicatie bij verandering. Om met deze opleiding een nog betere sparringpartner en adviseur van het management te worden. In de ban geraakt van systemisch kijken naar organisaties en naar veranderingsprocessen.

Fontys Hogescholen: Eindhoven en omgeving, Nederland

1982 – 1986

Aanbevelingen

Owner Bits & Pieces

Anton van Haperen
Lid Provinciale Staten van Zeeland (PvdA)
Ik ken Ruth deBruin als iemand die op een gedreven en open manier bezig is met duurzaamheid. In haar werk als procesbegeleidster maakt ze gebruik van vernieuwende methoden.
26 augustus 2015, Anton van Haperen werkte direct samen met Ruth De Bruin bij Bits & Pieces

Mascha Damen
Communitybuilder | Connector | Conceptdeveloper | Chief Community Happiness
Ruth de Bruin is aangesloten bij de Communicatiewinkel, een platform voor ervaren zelfstandige communicatieprofessionals om kennis, kunde en klantenkring te delen. Zij voldoet aan de selectiecriteria die door de Communicatiewinkel worden gesteld, en is daarbij een prettige, collegiale communicatiegenoot met passie voor het communicatievak.
23 oktober 2007, Mascha Damen was een consultant of contractant van Ruth De Bruin bij Bits & Pieces

Communicatieadviseur DELTA

Robert de Bourgraaf
Passive house & installation specialist at Dubourgraaf
Ruth is a sparkling adviser who ads value to business communication and get spirit in a team.
5 mei 2009, Robert de Bourgraaf was een klant van Ruth De Bruin