Organisatie en communicatie bij verandering – Innovatieversneller – Teksten met diepgang – Paardenworkshops

Ontwerp en ondersteuning van veranderprocessen

Bits & Pieces helpt bij het ontwerpen en ondersteunen van verander- en innovatieprocessen. Lijnen uitzetten, stimuleren van ‘loslaten’, gebruikmaken van de wijsheid van alle betrokkenen, de verandering uitnodigen, initiëren van interactie en dialoog, verbinden, het grote verhaal (blijven) zien, betekenis geven, ondersteunen met communicatieadvies en communicatiemiddelen. Het doel? Met elkaar duurzame verandering vorm geven en innovatie versnellen. Specifieke branches waarin Bits & Pieces veel ervaring heeft zijn het sociaal domein, overheid, energie, mobiliteit, duurzaamheid en (technisch) onderwijs.

Sorry, comments are closed for this post.