Organisatie en communicatie bij verandering – Innovatieversneller – Teksten met diepgang – Paardenworkshops

Werkzaamheden

Verander- en innovatieprocessen

Bits & Pieces helpt bij het ontwerpen en ondersteunen van verander- en innovatieprocessen. Lijnen uitzetten, stimuleren van ‘loslaten’, gebruikmaken van de wijsheid van alle betrokkenen, de verandering uitnodigen, initiëren van interactie en dialoog, verbinden, het grote verhaal (blijven) zien, betekenis geven, ondersteunen met communicatieadvies en communicatiemiddelen zoals storytelling. Het doel? Met elkaar duurzame verandering vorm geven en innovatie versnellen. Specifieke branches waarin Bits & Pieces veel ervaring heeft zijn het sociaal domein, overheid, energie, mobiliteit, duurzaamheid en (technisch) onderwijs.

Wiel van verandering

De werkvorm Wiel van verandering geeft houvast voorafgaand of midden in een veranderingsproces. Het is een sessie die zich dubbel en dwars terugverdient, omdat het helderheid en handelingsperspectief geeft. Welke stakeholders zitten in welke fase van de verandering? Wat zijn de verborgen dynamieken waardoor zij net die volgende stap in het proces (nog) niet nemen? Wat is nu nodig? Uit welke interventies kunnen we nu kiezen? Wat voor communicatie hoort daarbij? Het Wiel van verandering is geen extra inspanning in een hectische ‘verandertijd’, maar geeft zicht op het grote geheel en op wat nu te doen staat.

Agile

Ruth is opgeleid als scrummaster. Deze vorm van procesbegeleiding geeft veel energie. Er komen direct resultaten!

Communicatie

Communicatie is een cruciale factor bij veranderingen. Communicatie is in te zetten als aanjager van het proces. Ruth de Bruin van Bits&Pieces is een geroutineerde communicatie-adviseur. Kan worden ingevlogen bij een project of in de lijn. Ook bij bedrijven en instellingen die opereren in een complex politiek-bestuurlijk speelveld. Ik zet mij in met hart&ziel&humor.

Faciliteren van dialoog en van (creatieve) sessies

Die saaie vergadering is nu een bijeenkomst die energie en duidelijkheid geeft over standpunten en doelen. Het dilemma waar u slapeloze nachten van had blijkt plotseling diverse oplossingsrichtingen in zich te hebben. De invulling van de nieuwe strategie is door toedoen van uw medewerkers in korte tijd veel concreter geworden. De omgeving reageert veel milder nu u ze er structureel bij betrekt.
Goed gefaciliteerde bijeenkomsten en professioneel geleide brainstormsessies zijn een verademing voor alle deelnemers. Ze betalen uit in openheid en draagvlak. Bits&Pieces past de geëigende werkvormen toe.

Schrijven van teksten met diepgang & ontwikkelen van alle soorten communicatiemiddelen

Er is een veelheid aan producten (en diensten). Hoe maak je toch het verschil? Door te communiceren met emotie. Daarmee raak je de doelgroep, hoe zakelijk die ook in elkaar steekt. Pas als het lukt iemands gevoel te raken, zal hij (of zij) uw product in zijn of haar hart sluiten. En uw bedrijf de order gunnen. Bits&Pieces schrijft teksten met diepgang en coördineert de productie van alle soorten (traditionele en nieuwe) communicatiemiddelen.

Intervisie

In 2011 is Ruth opgeleid door Erik Reijnders in het begeleiden van intervisiebijeenkomsten voor communicatieadviseurs.